วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย"วก.เวียงเชียงรุ้งเกมส์" เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประกอบคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในภาคเช้าและบ่าย